PRAWO UMÓW

PRAWO UMÓW:

  • przygotowywanie umów i ogólnych warunków umów w obrocie konsumenckim,
  • negocjacje kontraktów,
  • opracowywanie wzorów umów i ogólnych warunków umów w obrocie profesjonalnym w celu ich stałego zastosowania przy typowych, podobnych transakcjach,
  • obsługa prawna umów sporządzanych przez notariuszy, opiniowanie projektów, obecność przy podpisywaniu umów, stała współpraca z kancelariami notarialnymi,
  • zabezpieczenia realizacji kontraktów (m.in. zastaw, weksel, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie prawa własności),
  • obsługa prawna spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.