PRAWO PROCESOWE

POSTĘPOWANIE SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE:

  • wszczynanie w imieniu Klientów postępowań (wnoszenie pozwów, skarg, odwołań),
  • sporządzanie pism, wniosków, skarg, zażaleń, sprzeciwów/zarzutów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych w toczących się postępowaniach,
  • przygotowywanie apelacji i skarg kasacyjnych od orzeczeń sądowych,
  • reprezentacja Klientów przed urzędami, organami administracji,
  • reprezentacja Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • reprezentacja Klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentacja Klientów przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc,
  • reprezentacja Klientów w postepowaniu zabezpieczającym i