NIERUCHOMOŚCI

PRAWO INWESTYCYJNE/NIERUCHOMOŚCI:

 • doradztwo prawne w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych na każdym etapie transakcji i inwestycji:
  • analizy prawne nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych wraz z identyfikacją ryzyk i doradztwem w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz (due diligence),
  • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb transakcji, w tym wykreślenie hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych,
  • pomoc prawna przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
  • obsługa prawna związana z budową budynków o różnym przeznaczeniu (mieszkalnych i przemysłowych),
  • pomoc prawna przy przygotowywaniu kontraktów dotyczących nieruchomości, w tym umów przedwstępnych, kupna i sprzedaży nieruchomości, przenoszenia prawa użytkowania, umów o ustanowienie/ przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego: hipoteki, służebności, użytkowania,
  • opracowywanie umów najmu i dzierżawy,
  • reprezentacja Klientów przed organami administracji w sprawach dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,
  • asysta prawna w czynnościach notarialnych,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych dotyczących:
  • zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,
  • własności nieruchomości,
  • zaprzestania naruszania prawa własności,
  • wydania nieruchomości,
  • ustanawiania i znoszenia służebności;
  • zasiedzenia nieruchomości,
  • zniesienia współwłasności nieruchomości,
  • rozliczania korzyści i nakładów na nieruchomość,
  • ustanawiania i znoszenia służebności,
  • ochrony posiadania,
 • doradztwo prawne w sprawach lokalowych:
  • o ustalenie istnienia stosunku najmu,
  • o zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych,
  • o eksmisję,
  • dotyczących wykupu lokali komunalnych,
  • przygotowywanie projektów wypowiedzeń umów najmu, podwyżki czynszu,
  • kompleksowa obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych.