PRAWO HANDLOWE

PRAWO HANDLOWE:

 • pełna obsługa prawna w zakresie spraw korporacyjnych,
 • kompleksowe usługi związane z procesem tworzenia, akwizycji, łączenia, podziałów, przekształceń oraz likwidacji spółek handlowych,
 • pomoc prawna przy tworzeniu fundacji i stowarzyszeń,
 • przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów,
 • rejestracja spółek/przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń we właściwych rejestrach, rejestracja zmian w KRS;
 • bieżąca obsługa spółek, fundacji, stowarzyszeń,
 • przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej,
 • zaskarżanie uchwał,
 • przygotowywanie umów zbycia udziałów w spółkach,
 • stała obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • reprezentacja spółek, wspólników spółek z o. o. i akcjonariuszy w sporach korporacyjnych, a także we wszelkich postępowaniach przed KRS.