PRAWO CYWILNE/GOSPODARCZE

PRAWO CYWILNE/GOSPODARCZE:

  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. związane z wypadkami komunikacyjnymi),
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • sprawy dotyczące czynów niedozwolonych,
  • spraw z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia,
  • sprawy związane z wykonaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umów i zobowiązań,
  • obsługa prawna likwidacji szkód, w tym reprezentacja klienta przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym,
  • windykacja należności.