PRAWO PRACY

PRAWO PRACY:

 • usługi prawne dla pracodawców i pracowników zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy,
 • opracowanie wzorów dokumentów oraz dokumentacji pracowniczej, w tym:
  • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  • redagowanie oświadczeń o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy,
  • przygotowanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych,
  • uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami/pracodawcami,
 • reprezentacja Klientów przed sądami w sprawach o:
  • przywrócenie do pracy,
  • odszkodowanie, o odprawę, o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o premie i nagrody;
  • dyskryminację i mobbing.