Kontakt

Bądel Radcowie Prawni
spółka partnerska

al. Armii Krajowej 10a/6
50-541 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000906091
NIP: 899 29 00 862
REGON: 389218677