PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • reprezentacja przed sądami.